NOVInky

PRIPRAVUJEME

 
 
PONUKA

HDF 15-5
Nosnosť( kg)                     1500
Zdvih (mm)                       3300
Ťažisko bremena (mm)       500
 
HDF 18-5
Nosnosť( kg)                   1800
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500

HDF 20-5
Nosnosť( kg)                   2000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
*diesel 

HDF 25-5
Nosnosť( kg)                    2500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
DF 30-5
Nosnosť( kg)                    3000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
*diesel

HDF 35-III
Nosnosť( kg)                   3500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      600
 
HDF 45-III
Nosnosť( kg)                   4500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      600
HDF 50-7S

*diesel

HDF 50-7S
Nosnosť( kg)                   5000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      600
 
HDF 70-7S
Nosnosť( kg)                   1800
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500

*diesel
 

HLF 15 C-5
Nosnosť( kg)                    1500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
HLF 18 C-5
Nosnosť( kg)                    1750
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
HLF 20-5
Nosnosť( kg)                    2000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      600
*LPG 

HLF 25-5
Nosnosť( kg)                   2500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      600
 
HLF 30-5
Nosnosť( kg)                  3000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      600

*LPG

HLF 20-C5
Nosnosť( kg)                   2000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
HLF 25-C5
Nosnosť( kg)                   2500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
HLF 30-C5
Nosnosť( kg)                   3000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 *LPG

HBF 15T-5
Nosnosť( kg)                    1500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
HBF 18T-5
Nosnosť( kg)                    1750
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
HBF 20-7
Nosnosť( kg)                    2000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      600
*Bateriové

HBF 25-7
Nosnosť( kg)                   2500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      600
 
HBF 30-7
Nosnosť( kg)                   3000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      600
 
HBF 32-7
Nosnosť( kg)                   3200
Zdvih (mm)                      3200
Ťažisko bremena (mm)      600
*Bateriové 

CD (CP) 20
Nosnosť( kg)                    2000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CD (CP) 25
Nosnosť( kg)                    2500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CD (CP) 30
Nosnosť( kg)                    3000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CD (CP) 35
Nosnosť( kg)                    3500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
*CD- Diesel *CP- LPG  

CB 10
Nosnosť( kg)                  1000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CB 15
Nosnosť( kg)                   1500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CB 20
Nosnosť( kg)                   2000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CB 25
Nosnosť( kg)                    2500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CB 30
Nosnosť( kg)                    3000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 *CB–Batériové,štvorkolové CB

CB 13T
Nosnosť( kg)                    1300
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CB 15T
Nosnosť( kg)                    1500
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CB 16T
Nosnosť( kg)                    1600
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CB 18T
Nosnosť( kg)                    1800
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
 
CB 20T
Nosnosť( kg)                    2000
Zdvih (mm)                      3300
Ťažisko bremena (mm)      500
*CB (T) – Batériové, trojkolové

MAST H 12D
Nosnosť( kg)                    1200
Zdvih (mm)                      3500
Ťažisko bremena (mm)      500
 
MAST H 15D
Nosnosť( kg)                    1500
Zdvih (mm)                      3700
Ťažisko bremena (mm)      500
 

MAST H 20DL
Nosnosť( kg)                    2000
Zdvih (mm)                      3700
Ťažisko bremena (mm)      500
 
MAST H 25DA
Nosnosť( kg)                    2500
Zdvih (mm)                      4000,4700,5500
Ťažisko bremena (mm)      500

MAST H 30DA
Nosnosť( kg)                   3000
Zdvih (mm)                      4000,4700,5500
Ťažisko bremena (mm)      500
 
MAST H 33DA
Nosnosť( kg)                   3300
Zdvih (mm)                      4000,4700
Ťažisko bremena (mm)      500
 
MAST H 50DA
Nosnosť( kg)                   5000
Zdvih (mm)                      3900
Ťažisko bremena (mm)      500

 

NÁVRAT