NOVInky

PRIPRAVUJEME

 
 
KontAKT

 

Michal Paumer, Gabriela Paumerová

 

Lada 8

082 12 Kapušany

 

mob: 0905 148 302, servis: 0905 310 001

mail: servis@gamixservis.sk, gamixservis@orangemail.sk

GAMIX SERVIS, s.r.o., so sídlom Lada 8, 082 12  Lada, IČO: 51 633 337, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č.: 36173/P

MAPA